การเข้าสู่ระบบโปรแกรม

ผู้ใช้งานสามารถนำ Username และ Password จากระบบ 3 หมอรู้จักคุณ (ระบบเดิม) หรือสามารถนำ username ของระบบ thaiphc มาใช้งานได้ หากไม่ทราบกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

รายงานข้อมูลทั่วประเทศ

ระบบรายงานจะแสดงข้อมูล 3 หมอรู้จักคุณ, ข้อมูลผู้สูงอายุ, ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ ตามพื้นที่ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลเข้ามาผ่านระบบ

โดยระบบรายงานจะประมวลผลข้อมูล เวลา 01.00 น. ของทุกวัน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือนี้เป็นขั้นตอนการใช้งานแบบคราว ๆ หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ188