รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพ 13 เขต


 

[ หน่วย : คน ]

เขต ประชากรทั้งหมด ข้อมูล 3 หมอ ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) ประชากรที่มีหมอ 3 คน ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ (%)
หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง
เขต 1 4,098,474 135,748 5,309 676 591,940 3,194,968 896,663 61,817 6,362 92.40%
เขต 2 2,383,159 72,792 3,368 401 659,741 2,132,774 448,801 38,874 4,096 100.00%
เขต 3 1,957,580 62,784 2,761 371 687,638 1,551,962 429,237 36,543 3,698 100.00%
เขต 4 3,331,516 66,271 3,618 537 645,191 2,513,074 588,514 49,602 6,233 94.80%
เขต 5 3,790,901 76,661 4,417 554 791,446 3,243,332 670,468 78,209 6,221 100.00%
เขต 6 4,390,528 75,690 4,337 545 484,139 3,724,898 645,902 71,603 6,270 95.87%
เขต 7 3,508,183 108,129 4,316 563 976,033 1,960,733 688,376 75,923 6,240 83.71%
เขต 8 3,989,000 108,174 5,204 629 922,418 3,460,790 615,875 89,035 5,703 100.00%
เขต 9 4,489,526 132,003 5,402 699 1,245,566 2,547,407 793,701 99,296 9,028 84.48%
เขต 10 3,138,275 87,355 4,315 494 693,035 2,108,506 524,684 64,645 5,672 89.27%
เขต 11 3,080,471 80,588 3,909 510 650,127 2,612,965 463,470 56,660 5,994 100.00%
เขต 12 3,704,477 65,577 4,949 559 1,990,149 1,804,474 492,975 32,099 4,825 100.00%
รวม 41,862,090 1,071,772 51,905 6,538 10,337,423 30,855,883 7,258,666 754,306 70,342 98.40 %

ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด

อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 2567 เวลา 06:18:40