รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพ 13 เขต


 

[ หน่วย : คน ]

เขต ประชากรทั้งหมด ข้อมูล 3 หมอ ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) ประชากรที่มีหมอ 3 คน ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ (%)
หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง
เขต 1 4,142,612 134,615 5,246 635 591,940 3,077,603 837,308 61,867 6,762 88.58%
เขต 2 2,390,140 71,320 3,335 398 659,741 2,119,065 431,691 38,504 4,370 100.00%
เขต 3 1,991,643 61,653 2,733 349 687,638 1,549,288 418,361 38,078 4,088 100.00%
เขต 4 3,378,711 65,185 3,594 502 645,191 2,503,544 578,056 52,364 6,579 93.19%
เขต 5 3,816,446 74,672 4,496 538 791,446 3,221,415 654,713 79,797 6,485 100.00%
เขต 6 4,431,853 73,487 4,303 528 484,139 3,715,636 636,651 73,201 6,394 94.76%
เขต 7 3,516,996 105,864 4,220 548 976,033 1,864,160 644,360 75,156 6,799 80.76%
เขต 8 4,007,757 107,076 5,216 610 922,418 3,394,340 597,378 90,621 6,489 100.00%
เขต 9 4,513,149 130,545 5,370 671 1,245,566 2,353,923 707,631 93,515 9,542 79.76%
เขต 10 3,154,090 86,788 4,282 477 693,035 1,993,701 482,867 63,440 6,120 85.18%
เขต 11 3,097,814 79,028 3,859 493 650,127 2,582,482 442,550 57,089 6,293 100.00%
เขต 12 3,717,868 64,769 4,859 525 1,990,149 1,741,612 463,642 32,354 5,322 100.00%
รวม 42,159,079 1,055,002 51,513 6,274 10,337,423 30,116,769 6,895,208 755,986 75,243 95.96 %

ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด

อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2566 เวลา 04:04:25