การเข้าสู่ระบบโปรแกรม

ผู้ใช้งานสามารถนำ Username และ Password จากระบบ 3 หมอรู้จักคุณ (ระบบเดิม) หรือสามารถใช้ username เดียวกันกับระบบ thaiphc มาใช้งานได้ตามปกติ หากไม่ทราบกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

รายงานข้อมูลทั่วประเทศ

พื้นที่ ประชากรทั้งหมด ข้อมูล 3 หมอ ประชากรที่มีหมอ 3 คน ร้อยละ (%)
หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว
เขต 1 4,788,042 132,025 4,913 535 594,183 12.41
เขต 2 2,708,206 70,632 3,065 299 661,401 24.42
เขต 3 2,366,214 59,939 2,541 277 699,919 29.58
เขต 4 5,288,069 63,987 3,307 375 645,273 12.20
เขต 5 4,439,653 72,486 4,226 394 832,755 18.76
เขต 6 5,455,655 70,422 3,665 420 484,227 8.88
เขต 7 4,196,651 104,487 4,280 461 976,075 23.26
เขต 8 4,809,403 106,206 4,886 506 922,710 19.19
เขต 9 5,366,257 129,481 5,266 547 1,252,489 23.34
เขต 10 3,536,851 86,289 3,997 371 693,086 19.60
เขต 11 3,603,718 75,556 3,488 384 718,547 19.94
เขต 12 4,100,422 63,460 4,564 420 1,082,609 26.40
เขต 13 0 5 0 0 20 0
รวม 50,659,141 1,034,975 48,198 4,989 9,563,294 -
หมายเหตุ : เนื่องจากมีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก ดังนั้นระบบจะอัพเดตข้อมูลทุก ๆ 3 วัน
ข้อมูลอัพเดตล่าสุด ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.15 น.

คู่มือการใช้งาน

คู่มือนี้เป็นขั้นตอนการใช้งานแบบคราว ๆ หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-193-7000 ต่อ 18288